Hofvijversalon: 'Het Museumkwartier'

Op 16 oktober 2015 formuleerde het college van B&W bij de actualisatie van de Binnenstadsagenda de ambitie om in het noordelijk sfeergebied van de binnenstad een Museumkwartier te ontwikkelen met internationale aantrekkingskracht. Deze nieuwe ambitie vloeide enerzijds voort uit de ideeën van het Gemeentemuseum om de Eschercollectie te verhuizen en uit te breiden naar de Amerikaanse ambassade en gelijktijdig een nieuwe collectie te vestigen in het Paleis Lange Voorhout. Anderzijds vloeide dit voort uit de opgave uit het Binnenstadsplan 2010-2020 om in de Amerikaanse ambassade een semi-publieke functie te vestigen. Met deze beweging zou in een keer het internationaal toeristisch aanbod in dit deel van de binnenstad worden vergroot en met meer overtuiging gesproken kunnen worden van een Museumkwartier met internationale aantrekkingskracht. Ook het culturele profiel van Den Haag wordt hiermee vergroot. Om deze nieuwe ambitie voor de Binnenstad waar te kunnen maken werkt de gemeente Den Haag samen met de private partners in de binnenstad. In het programma Publiek-Private samenwerking Binnenstad (PPS) is de ontwikkeling van het Museumkwartier dan ook tot een van de opgaven benoemd.

Madelon Martens, beleidsadviseur Economie van de gemeente Den Haag en Marco van Balen, directeur Haags Historisch Museum, namens de private partijen, zetten uiteen hoe het MuseumKwartier gestalte gaat krijgen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Ook voor Pulchri Studio en haar leden een uiterst belangwekkende ontwikkeling!

Na afloop heffen wij in Pulchri's sociëteit natuurlijk het glas op 2018!

Toegang: gratis voor leden/contribuanten van de Vrienden van de Hofvijver,
€ 5,- voor niet-leden en introducés. Toegang voor Pulchri-leden (op vertoon van geldige Pulchri-pas) is gratis.
Drankjes zijn voor eigen rekening.

Periode: 
donderdag, 18 januari, 2018 - 17:00