Aspirant kunstenaarleden

Gedurende een termijn van vier weken- na de ballotagedatum -  wordt elk lid in de gelegenheid gesteld tegen de kandiatuur op andere dan artistieke gronden schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur.

Aangenomen via ballotage 12 april 2017:

Saad Jasim

Marcin Karwinski

Leo Ravensbergen

Kees Slegt

Try Out lidmaatschap:

Ka Yee Li