Aspirant kunstenaarleden

Gedurende een termijn van vier weken- na de ballotagedatum -  wordt elk lid in de gelegenheid gesteld tegen de kandiatuur op andere dan artistieke gronden schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur.

Aangenomen via ballotage 2 februari 2017:

Amer Bader Lateef Al-Darraji

Albert in 't Veld

Fredy Wubben

Op uitnodiging n.a.v. tentoonstelling Hollandse Aquarellisten: 

Evert Salis

Annie Schoterman

Caroline Koenders