Aspirant kunstlievende leden

Aspirant leden:
Ingevolge artikel 10, lid 2 van de statuten van de Vereniging volgt onderstaand een opgave van aspirant kunstlievende leden. Bezwaren tegen het lidmaatschap van genoemde personen dienen schriftelijk te worden gegeven bij het secretariaat voor het eind van de maand.                                       


Lopende aanmeldingen:

N. de Smit | voorgedragen door Anja Jager
J.M.M.F.O. Bosch van Drakestein | voorgedragen door Frans de Leef
W. de Kiefte-Rozenbroek | voorgedragen door Michael Toorop


Verder zijn er inmiddels vijf heuse jeugdleden!

Het kunstlievend lidmaatschap is namelijk tegenwoordig gratis voor kinderen/tieners van 12 t/m 18 jaar.
Vereiste is een ouder/grootouder die reeds lid van Pulchri Studio is.

Verwen uw (klein)kinderen dus met dit speciale cadeau dat u niets kost, maar hen veel brengt.
U kunt ze aanmelden via dit formulier.