Aspirant kunstlievende leden

Aspirant leden:
Ingevolge artikel 10, lid 2 van de statuten van de Vereniging volgt onderstaand een opgave van aspirant kunstlievende leden. Bezwaren tegen het lidmaatschap van genoemde personen dienen schriftelijk te worden gegeven bij het secretariaat vóór 20 februari  2017:                                                     

aspirant lid                                                                 voorgedragen door:

M.H.P. van der Ven                                                    Anja Jager
I.R.M. Bink-Leijh                                                        Michael Toorop
L.A.J.W. Bink                                                             Michael Toorop
L.G. Verveld                                                               I. van Geest