Jeugd- en jongeren lidmaatschap

Voor (klein)kinderen van leden is het Jeugd lidmaatschap in het leven geroepen. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen gratis kunstlievend  lid worden van Pulchri.

Na hun 18e verjaardag kan het lidmaatschap eventueel worden omgezet in een Jongeren lidmaatschap, dit loopt van 18 tot 28 jaar en de contributie daarvoor
bedraagt € 50,-.  Dit jongeren lidmaatschap kan iedereen tussen de 18 en 28 jaar aanvragen, een familieband met leden is daarbij niet vereist.

Deze lidmaatschappen bieden dezelfde voorwaarden als het kunstlievend lidmaatschap conform de statuten, met dien verstande dat de jeugdleden van 12 tot 18 jaar geen stemrecht hebben bij de Algemene Ledenvergaderingen en geen deel deel uit kunnen maken van besturen of commissies, omdat zij minderjarig zijn.


Hoe schrijft u zichzelf of uw (klein)kind in?

- U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat via info@pulchri.nl
- U kunt bellen naar de balie van Pulchri: 070-3461735
- U kunt hier het inschrijfformulier voor het Jeugdlidmaatschap (12-18) downloaden. 
- U kunt hier het formulier voor het Jongerenlidmaatschap  (18-28) downloaden.