St. Pulchro Sacrum

De stichting Pulchro Sacrum zet zich de laatste jaren vooral in voor nieuwe leden die graag willen exposeren maar voor wie de financiële polsstok nog niet ver genoeg reikt. Om het risico van de zaalhuur en bijkomende kosten af te dekken, stelt Pulchro Sacrum zich doorgaans garant voor een belangrijk deel van de kosten. Mocht blijken dat de verkoop voldoende heeft opgeleverd om de kosten te dekken, dan voldoet de kunstenaar zelf zijn rekening.  Het is een mooi systeem dat wij met uw steun graag in stand willen houden. Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor leden die nog niet eerder exposeerden.

Daarnaast maakten wij met  bijdrages ook enkele bijzondere exposities mogelijk. Bijvoorbeeld de groepsexpositie ‘Sterke vrouwen, in memoriam Thérèse de Groot’, een jubileum expositie van Anton Martineau, die dat jaar 86 jaar oud werd en alleen maar recent werk liet zien.  Evolution in Arts  met Lisette Huizenga, Rik Hazendonk e.a.
Prachtige exposities die ook voor het verenigingsleven een bijzondere betekenis hadden.

Maar Pulchro Sacrum doet meer. Wij bekostigen de jaarlijkse tentoonstelling “Nieuwe Aanwas” met het werk van nieuwe leden, die dit jaar van24 oktober t/m 15 november 2015 in de Weissenbruchzaal zal plaatsvinden. De kans voor nieuwe leden om zich te presenteren zonder financiële drempel. Verder ondersteunen wij financieel Pulchri Specials,  interne cursussen zoals  “hoe zet de kunstenaar zichzelf in de markt?”. Bij dergelijke initiatieven werken we nauw samen met het bestuur van Pulchri zodat we ook in deze krappe tijden aan het elan van de vereniging kunnen bijdragen. Deze activiteiten zijn grotendeels afhankelijk van donaties van leden van Pulchri.

het bestuur van Pulchro Sacrum bestaat uit:

Jan Verheij,  voorzitter
Rein Zunderdorp, secretaris/penningmr.
Maja van Hall, lid
Dick Stapel, lid
Rob Proper, lid

Wilt u de Stichting helpen? Dan kunt u uw donatie overmaken op NL33INGB0005655593

De Stichting staat ingeschreven bij de kennisbank Filantropie. Als u hier klikt komt u op die site.