Het is niet alles goud... Marcin Karwinski

[geen kunstenaars gevonden]
26 feb 2017 t/m 29 mrt 2017
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II

Opening zondag 26 februari 2017 om 15.00 uur.

Op de tentoonstelling Het is niet alles goud... illustreert de Poolse glaskunstenaar Marcin Karwiński verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Polen aan de hand van spreekwoorden. Centraal staan Nederlandse spreekwoorden met het woord goud: een verwijzing naar de Gouden Eeuw en de glaskunst in die tijd, waar de kunstenaar technieken en motieven uit put.

De tentoonstelling bestaat uit glaskunstobjecten uit de jaren 2004-2016, toen Karwiński uit Polen naar Nederland kwam en hier zijn leven als glaskunstenaar voortzette. De objecten vertellen iets over de verschillen, die hij als kunstenaar tijdens migratie ondervond in denkwijze, cultuur en maatschappelijke en artistieke opvattingen.
Bij het maken van de sculpturen past hij uitsluitend koude bewerkingstechnieken toe: stukjes glas zijn aan elkaar gelijmd en met de hand geslepen tot de uiteindelijke vorm. De kunstenaar vermijdt bewust de oven en werkt met gerecycled glas om het milieu niet te belasten. Zo wil hij benadrukken dat glas een bijzonder materiaal is, dat ook zonder smeltproces tot een kunstobject kan worden getransformeerd.
Wat de objecten ook bijzonder maakt, is de toepassing van oude ambachtelijke glasbewerkingstechnieken. Karwiński hanteert technieken en motieven uit vroegere tijden, zoals gravures aan de achterzijde van een spiegel. Dit respect voor traditie is typerend voor zijn land van herkomst. Door oude technieken te benutten in hedendaagse objecten laat de kunstenaar zien dat zijn band met Polen ook na migratie onverminderd sterk is. Tijdens de expositie zijn vier lezingen, die culturele en artistieke gelijkenissen en verschillen voor het brede publiek presenteren:

4 maart, 15.00 uur: LAND VAN HERKOMST
11 maart, 15.00 uur: SPREEKWOORDEN
18 maart, 15.00 uur: INSPIRATIE
25 maart, 15.00 uur: HET LEVEN EN KUNST

Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door de Ambassade van de Republiek Polen.

Klinkenberg I&II, 26 februari t/m 29 maart 2017