"ONTMOETEN"

17 jun 2017 t/m 9 jul 2017
  • Hardenbergzaal
  • Mesdagzaal
  • Weissenbruchzaal

De tentoonstelling wordt op 17 juni geopend om 17.00 uur.

Tentoonstelling ONTMOETEN
In de openbare ruimte van morgen

Fysiek ontmoeten is belangrijk in een tijd van internet en binnenkort 5G. Het ideaal van sociaal inclusieve steden en een sociaal inclusief land lukt in de informatiesamenleving alleen als we moeite doen om mensen van "buiten onze bubbel" te ontmoeten. De komende 25 jaar zal ons land weer op de schop gaan. We zullen bouwen aan circulaire steden en een circulair land, met 100% duurzame energie en voldoende ruimte om water tijdelijk op te slaan. Die verbouwing van Nederland biedt kansen om de kwaliteit van onze omgeving te verhogen en de mogelijkheid op ontmoeten, met jezelf, bekenden en onbekenden te vergroten.
In de tentoonstelling ONTMOETEN schetsen kunstenaars, ruimtelijke professionals (architecten/ stedenbouwkundigen) en middelbare scholieren hun visie op het ontmoeten in de openbare ruimte van morgen. De deelnemers reageren daarmee op de onderzoeksvraag: Als we toch de Nederlandse ruimte aan het verbouwen zijn, hoe zou de openbare ruimte van morgen meer een plek van ontmoeten kunnen worden? Welke interventies zijn mogelijk om het samenleven in stad en land te ondersteunen?

Deelnemers zijn: het Haags jongerenatelier, de ruimtelijke professionals: Pepijn Verpaalen (Urbanos), Dirk van Peijpe (de Urbanisten), Tjerk Wobbes (Plein06), Liane Lankreijer, Peter van Assche (bureau SLA), en de beeldende kunstenaars: Paul Stikkelorum, Constant Dullaart, Hans Kuyper, Douwe Halbertsma, Marus van der Made, Suzanna Hamelink, Ilke Gers, Gryts Lootsma, Maartje Blans, Marian Meerbeek, Jolande Leeflang, Cees van Rutten, Jos van der Berg, Peter Waltman, Peter van der Toorn Vrijthoff, Lotte van den Berg, Esther van der Wallen.

De tentoonstelling is onderdeel van het Jaarthema "Prettige Publieke Plekken", dat Platform stad, Stroom Den Haag, Pulchri samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) in 2017 in Den Haag vorm geven. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de steun van het ministerie van I en M en het Bouwfonds Cultuurfonds. De tentoonstelling wordt 17 juni geopend door wethouder Boudewijn Revis, verantwoordelijk voor onder meer de buitenruimte in Den Haag.

Bovenzalen, 17 juni t/m 9 juli 2017