Aanvraag kunstenaar-lid worden

Vier of vijf keer per jaar vindt een ballotage plaats. Voor 2019 zijn dit de volgende data: 12 september en 21 november. Om te balloteren, stuur het onderstaande formulier en betaal € 35 op rekeningnummer NL12INGB0000028807 op naam van Pulchri Studio, onder vermelding van de datum van de ballotage en uw naam. Na ontvangst van uw verzoek en betaling ontvangt u een bevestigingsbrief en - indien gewenst - een factuur voor uw eigen boekhouding.