Albert In 't Veld over Couperus | Vleugelfonds | Lezing

De vleugel die in 2017 dankzij de financiële bijdragen van leden is aangeschaft, heeft het zwaar. Het instrument dateert uit 1911.  Na anderhalf jaar intensief gebruik blijkt dat groot onderhoud noodzakelijk is. De kosten daarvan liggen rond € 2.000,-. Elke gift is zeer welkom om de unieke vleugel voor Pulchri te behouden. Een bedrag overmaken kan via NL31RABO0166 3434 39 t.n.v. Pulchri Studio  o.v.v. ‘Vleugel’.  De vereniging is u bij voorbaat dankbaar!

Albert in 't Veld heeft naar aanleiding van deze oproep een mooi initiatief genomen. In de vitrines bij de balie staan een aantal werken van hem tentoongesteld, waaronder broches en profielen, ook er zijn nog enige dichtbundels en er hangt een groot profiel in de corridor, deze werken worden tegen gereduceerd tarief aangeboden. De opbrengst hiervan komt ten gunste van het vleugelfonds. Wij zijn hem hiervoor uiteraard zeer erkentelijk!

De actie loopt t/m 27 oktober. 

Bijvoorbeeld:
10 Broches van  €67,50 voor €50,-
1 Staande Couperus van €750,- voor  €500,-
1 Profiel Couperus van €2.000,- voor €1.500,-

De lezing over Couperus door Albert in 't Veld afgelopen donderdag 27 september was een groot succes!!! Voor de geïnteresseerden vindt u hier een link om de lezing nog eens na te lezen.