Aspirant kunstenaarleden

Gedurende een termijn van vier weken- na de ballotagedatum -  wordt elk lid in de gelegenheid gesteld tegen de kandiatuur op andere dan artistieke gronden schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur.

Aangenomen via ballotage 14 september 2017

Afifa Aleiby

Wanda Plantinga

Hettie Wempe