Cobra Museum - NIEUWE NUANCES - 12 juli t/m 1 december - met oa. werk van Lotti van der Gaag (1923 – 1994)

Het Cobra Museum brengt deze zomer een nuance aan in de kunstgeschiedenis. Met de tentoonstelling Nieuwe Nuances streeft het Cobra Museum ernaar het beeld van de Cobra-beweging als ‘mannenclub’ bij te stellen. Nieuwe Nuances toont het werk van acht vrouwelijke kunstenaars in en rondom Cobra. Sommige van hen gevierd kunstenaar, sommige van hen volledige vergeten.  Er zal onder andere werk tentoongesteld worden van oud Pulchri lid Lotti van der Gaag.

Uit liefde voor de kunst:

Lotti van der Gaag (1923, Den Haag – 1994, Nieuwegein) plaatste haar kunstenaarschap boven het maatschappelijke belang van het huwelijk. Ze weigerde te trouwen met de kunstenaar Kees van Bohemen. “Kees van Bohemen wilde met me trouwen, maar dan moest ik ophouden met werken. Dat vond ik onredelijk, daarom is het ook uitgegaan.” aldus Lotti van der Gaag.

Lotti van der Gaag is door verschillende autoriteiten uit de kunstwereld beschouwd als een van de experimentelen van Cobra. Dit vanwege de verwantschap in de manier van werken, maar ook omdat ze onderdeel uitmaakte van het kunstenaarsleven in het ateliercomplex in Parijs waar belangrijke Nederlandse Cobra-kunstenaars hun intrek hadden genomen. Zij nam echter geen deel aan de grote Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam in 1949 of aan andere Cobra-activiteiten. Een aantal Cobra-kunstenaars, zoals Corneille, bleef zich altijd hevig verzetten tegen het idee om Van der Gaag als onderdeel van Cobra te zien.  Ze was immers niet betrokken geweest bij de oprichting, noch bij het tijdschrift of de bijeenkomsten. Het sculpturale werk van Van der Gaag bestaat vanaf de jaren 50 uit gewaagde, open bouwsels in klei en gips. De sculpturen nemen de vormen aan van fantasiewezens, geabstraheerde dieren en later geheel abstracte constructies.

De tentoonstelling Nieuwe Nuances wordt, op 11 juli om 15.30 uur, geopend door Ingrid van Engelshoven, minister van onderwijs, cultuur, wetenschap en is tot en met 1 december 2019 te bezichtigen.

Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.

Cobra Museum voor Moderne Kunst

Sandbergplein 1 
1181 ZX Amstelveen 
The Netherlands

Telefoon: +31 (0)20 5475050 (09:30 – 17:00)
Algemeen, klachten en suggesties: info@cobra-museum.nl
Pers/Press: e.wie@cobra-museum.nl 020 5475052