Pulchri Polemiek

Voor de kunstenaarsleden

Afgelopen juni was er onder veel belangstelling een mooie afsluiting van Pulchri Polemiek met Lisette Huizinga en Andre van Lier. Daarna ging het zomerreces in. Inmiddels gaan we ons weer richten op een nieuw seizoen van Pulchri Polemiek met hopelijk weer een aantal mooie gesprekken.
Wie gaat er met wie in gesprek? 

Hierbij een oproep aan u allen om zich hiervoor op te geven, dat kan bij ria.doolaard@wxs.nl.Hoop op vele reacties en op veel belangstelling voor de komende Pulchri Polemiek op de eerste woensdagen van de maand.

Namens de programma commissie, Ria Doolaard