Uitnodiging Theo Jordans | Najaarstentoonstelling 2019

Groede, 29 augustus 2019

Dierbare kunstvrienden,

Graag vraag ik uw aandacht voor de najaars tentoonstelling 2019 te Groede. In deze tentoonstelling laat ik een resumé zien van de tentoonstelling die ik in de maand mei in Pulchri te Den Haag heb getoond. Het gaat om werk dat ik de afgelopen jaren gemaakt heb rond het thema “ werken op papier ”. Terwijl landschap nog steeds het voornaamste onderwerp is leg ik in deze werken de nadruk op de gelaagdheid van de waarnemingen in het veld. Zodoende ontstaan werken die soms naar de abstractie neigen maar wel naar de aanschouwing zijn ontstaan. Papier is de drager. Vaak geef ik het papier een voorbehandeling, Dit levert wonderlijke toevalligheden op. Deze verrassingen gebruik ik.

Ik hoop u tijdens een van deze weekenden te mogen ontvangen.   

Theo Jordans