Mansour Bakhtiar, kunstenaarlid van Pulchri, is op zoek naar twee volslanke modellen -  waarvan één gekleurde en een blanke dame - om te poseren.

Crowdfunding vleugel

Elementaire Beelding Proposities van 8 kunstenaars


maandag 17 oktober,  14.00-16.00 uur
workshop ‘grafiek’ door het Haags Kinderatelier
voor 9 t/m 14 jaar, in Pulchri’s Taveerne

Deze week van 19 t/m 23 september zal het programma "Gezichten van Dementie" met de kunstenaar Herman van Hoogdalem

Bij Opara's tentoonstelling 'Motion Landscape' worden twee video's getoond. In de Weissenbruchzaal is de video 'Skyline' te bekijken.

27-28aug.en 3 -4 september wordt de atelierroute Van Eems tot Westeremden gehouden.

Op zaterdag 13 augustus 2016 werd de expositie van afgestudeerde studenten aan de KABK in 2006 geopend.
Hierbij enkele foto's van de opening.

aan de kunstenaarsleden van Pulchri
Uitnodiging om werk te exposeren bij Pulchri Grafiek 2016

1 t/m 26 oktober 2016
Klinkenberggaleries

Internationale kunstprijs voor Babeltoren van Frank Porcelijn

Pagina's