Aanvraag kunstenaar-lid worden

Vier of vijf maal per jaar vindt er een ballotage plaats.

Voor 2019 zijn dat nog de volgende data: 12 september en 21 november.

Om te balloteren zendt u onderstaand formulier in en betaalt u € 35,- op rekeningnummer NL12INGB0000028807 ten name van Pulchri Studio, onder vermelding van datum ballotage en uw naam.

Na ontvangst van uw aanvraag en de betaling ontvangt u een bevestigingsbrief en - indien gewenst - een factuur voor uw eigen boekhouding.