Aanvraag kunstenaar-lid worden

Vier of vijf keer per jaar vindt een ballotage plaats. Voor 2020: 27 februari, 4 juni, 3 september en als laatste 19 november. Om te balloteren, stuur het onderstaande formulier en betaal € 35 op rekeningnummer NL12INGB0000028807 op naam van Pulchri Studio, onder vermelding van de datum van de ballotage en uw naam. Na ontvangst van uw verzoek en betaling ontvangt u een bevestigingsbrief en - indien gewenst - een factuur voor uw eigen boekhouding.