Organisatie

Het bestuur van Pulchri Studio is als volgt samengesteld:
 

Frans de Leef voorzitter (deleef@hetnet.nl)
Barbara de Vries secretaris  (barbara_devries@hotmail.com )
Stuart de Booij penningmeester (sdebooij@gmail.com)
Anja Jagervice-voorzitter en voorzitter sociëteitscommissie      (anjajager66@kpnmail.nl)
Marijke Gémessylid, en voorzitter ballotagecommissie (studio@gemessy.nl)
Marieta Reijerkerklid, en voorzitter tentoonstellingscommissie (marieta-pulchri@xs4all.nl)
Michael Toorop lid, en vice-voorzitter Tentoonstellingscommissie
(michaeltoorop@gmail.com)


Commissies gevormd door leden van de vereniging:

Ballotagecommissie voor de toelating van kunstenaarsleden.
Contactpersoon:  Marijke Gémessy.
studio@gemessy.nl

Sociëteitscommissie voor zaken de sociëteit betreffende.
Contactpersoon: Anja Jager
anjajager66@kpnmail.nl

Tentoonstellingscommissie voor de tentoonstellingen in het Pulchri-gebouw.
Contactpersoon: Marieta Reijerkerk
marieta-pulchri@xs4all.nl

Commissie Exploitatie
Contactpersoon: Michael Toorop
michaeltoorop@gmail.com 

Commissaris over de tekenzalen is belast met de gang van zaken in de tekenzaal.
Contactpersoon: Aldrik Sluis
aldriksluis@gmail.com

Financiële Commissie
Contactpersoon: Bert Wolting
wolting@dianabert.nl

De Financiële Commissie heeft tot taak een periodieke controle uit te oefenen op de financiële verslaggeving, het beheer van het vermogen en de wijze waarop de geldmiddelen worden gebruikt.

Medewerkers
 

Zakelijk manager
Karla Verpoort - karla@pulchri.nl

Financiële administratie
Ingrid Nieuwenhuis - ingrid@pulchri.nl

Secretariaat
Irene Nolet -  irene@pulchri.nl
Wilco Lensink - wilco@pulchri.nl & info@pulchri.nl
Verena Stevels - verena@pulchri.nl & info@pulchri.nl

Galerie
Ariëlle van Eijsden - galerie@pulchri.nl
Thomas van Haren - galerie@pulchri.nl
Irene Nolet - galerie@pulchri.nl

Technische Dienst
Erik Roessingh van Iterson - werkplaats@pulchri.nl
Borre van der Linde - werkplaats@pulchri.nl
Stephan Ruigrok - stephanruigrok@casema.nl

Public Relations (PR)
Thomas van Haren - pr@pulchri.nl
Froukje Zandvliet - pr@pulchri.nl

Archief
Marti van Spronsen (alleen op maandag)

Verder werken er ca. veertig vrijwilligers in wisseldiensten bij de receptie van Pulchri.


Vacature vrijwilligers

Er is weer ruimte voor vrijwilligers die als gastvrouw/heer bij de receptie van Pulchri willen werken. Het gaat dan voornamelijk om diensten in het weekend. Een dienst loopt van 11.00 tot 14.00 of van 14.00 tot 17.00 uur.
Heeft u interesse of kent u iemand die vrijwilligerswerk zoekt? Neem dan contact op met Barbara de Vries via barbara_devries@hotmail.com


Verenigingszaken


U kunt onderstaande bestanden lezen door er op te klikken.
 

Statuten

Huishoudelijk reglement

Beleidsplan 2019-2021

Protocol ledenadministratie

Redactieafspraken