St. Pulchro Sacrum

Kunstenaars die lid zijn geworden van Pulchri en hun eerste solo-expositie houden kunnen - als zij dat willen - gebruik maken van een garantiesubisidie van de Stichting Pulchro Sacrum. De subsidie bedraagt € 700,-. Mocht er onverhoopt geen werk verkocht worden. Zo helpt de Stichting nieuwe leden die nog wat onzeker zijn over hun eerste expositie in Pulchri Studio. Een mooier welkom aan een nieuw lid is nauwelijks voor te stellen.
 
Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor nieuwe leden die graag willen exposeren maar voor wie de financiële polsstok nog niet ver genoeg reikt. Om het risico van de zaalhuur en bijkomende kosten af te dekken, stelt Pulchro Sacrum zich doorgaans garant voor een belangrijk deel van de kosten. Mocht blijken dat de verkoop voldoende heeft opgeleverd om de kosten te dekken, dan voldoet de kunstenaar zelf zijn rekening. Het is een mooi systeem dat wij met uw steun graag in stand willen houden.
Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor leden die nog niet eerder exposeerden.
Maar ook  kunstenaars die juist lang lid zijn en hun jubileum willen vieren met een expositie worden gesteund.
 

Daarnaast maakten wij met  bijdrages in 2017 ook enkele bijzondere exposities mogelijk. Bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende expositie van nieuwe leden genaamd Verse Aanwas. Verder steunt de Stichting de jaarlijkse expositie met net afgestudeerden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.
Deze activiteiten zijn grotendeels afhankelijk van uw donaties. Doe net als vele succesvolle kunstenaarsleden en kunstlievende leden en steun de Stichting Pulchro Sacrum. Afgelopen jaar ontvingen wij bijdragen, variërend van € 10 tot € 1000, zodat wij ons programma konden uitvoeren. Iedere bijdrage van welke omvang ook is heel welkom. Doe mee, onze kunstenaars rekenen op u en op ons.
 U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 5655593 t.n.v. Stichting Pulchro Sacrum, Den Haag, o.v.v. “gift”. Pulchro Sacrum is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is  uw gift binnen zekere grenzen aftrekbaar voor de belasting. Dit jaar mag u voor schenkingen aan culturele instellingen 125% van uw feitelijke gift aftrekken, Dit geldt ook voor legaten en schenkingen. Het kantoor van Pulchri geeft u desgewenst graag meer informatie.

zie ook: http://www.voordekunst.nl/anbi

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld,
Het bestuur,   Hans Tiethoff, penningmeester  
 

Aldrik Sluis, voorzitter
Hans Tiethoff, penningmr.
Yvonne van Kuijk, secretaris
Maja van Hall, lid
Dick Stapel, lid
 

Wilt u de Stichting helpen? Dan kunt u uw donatie overmaken op NL33INGB0005655593

De Stichting staat ingeschreven bij de kennisbank Filantropie. Als u hier klikt komt u op die site.