'Group Four' in the Hague

10 aug 2019 t/m 1 sep 2019
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II

De tentoonstelling wordt geopend op 10 augustus om 15.00 uur door Frans de Leef, voorzitter Pulchri Studio.

Fathel Neema heeft kunstenaars uit Irak uitgenodigd om te exposeren in Pulchri Studio.
'Group Four', bestaande uit de kunstenaars Muhammad Sabri, Fagir Muhammad, Assim Alamir en Hassan Aboed, kreeg veel bekendheid begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Een moeilijke periode die gekenmerkt werd door de langdurige bloedige strijd tussen Irak en Iran.

Het klimaat waarin de groep moest werken was zeer gespannen maar de kunstenaars waren in staat om nieuwe invalshoeken en inzichten te creëren. Hun jaarlijkse tentoonstellingen konden rekenen op een toenemende belangstelling van de critici en het publiek, zonder enige ondersteuning van de officiële instanties die het totalitaire regime vertegenwoordigden.

Vier verschillende kunstenaars vonden elkaar terug in de zucht naar vernieuwing en verbreken met de tradities. De eerste tentoonstelling in Bagdad 1981 leidde tot een golf aan kritische artikels en studies van kunstcritici die het vernieuwende werk van 'Group Four' met verbazing ontvingen.

De tentoonstellingen die erop volgden  kregen veel meer lof van de critici, vooral ook omdat de opkomst van 'Group Four' samen gepaard ging met de teruggang van de bestaande en traditionele groepen.

 

Pulchri Studio maakt gebruik van de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds.

Pulchri Kunstenaars