Irma den Hertog "Terra Incognita" 'In de voetsporen van Dante'

5 mrt 2016 t/m 3 apr 2016
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II

De titel van deze tentoonstelling is ontleend aan het gedicht ‘Terra Incognita’ van de Engelse schrijver D.H.Lawrence: ‘There are vast realms of consciousness still undreamed of, vast ranges of experience like the humming of unseen harps we know nothing of, within us’.

Deze ‘onbekende domeinen van het bewustzijn’ vormen de kern van het werk van Irma den Hertog. Dit Terra Incognita van Lawrence is ‘Het Onzichtbare’ dat ook Paul Klee zichtbaar wil maken: het Dodenrijk, Hades of Aeides - dat letterlijk ‘Het Onzichtbare’ betekent. Wat Den Hertog met haar recente werken toont, is ‘inspiratie’, de ‘Vlammendood’ als mystieke ervaring van kunstenaars.

Den Hertog treedt met haar werk, net als kunstenaars als Michelangelo, Blake en Rauschenberg,  in de voetsporen van Dante die ditzelfde Terra Incognita centraal stelt in zijn ‘Divina Commedia’. Ze toont enerzijds een aantal grote doeken met een verbeelding van dichtregels van Dante, en anderzijds kleine vierkante werken die ‘inzoomen’ op de verschillende bewustzijnsstadia van deze ingrijpende ervaring die we vanouds kennen als: ‘Inspiratie’. Wat Den Hertog met haar werk wil laten zien is dat aan inspiratie, expiratie (het tijdelijk afstaan van de geest vooraf gaat, in de woorden van Johann Wolfgang von Goethe: ‘Stirb und werde’.

In het kader van de tentoonstelling geeft Irma den Hertog in de bijeenkomst in de serie ‘In gesprek met...’
op woensdag 9 maart om 18.00 uur, een toelichting op deze tentoonstelling.

In Pulchri-blad 2016 nummer 1 is een artikel van Wim van Cleef over deze expositie opgenomen       

Irma den Hertog
Klinkenberggalerie 1 en 2

5maart t/m 3 april 2016

Pulchri Kunstenaars