Jaco van der Vaart - Celestial Bodies

21 feb 2020 t/m 15 mrt 2020
  • Tuingalerie

De tentoonstelling wordt geopend op 22 februari om 16.00 uur door Ingrid van Santen, kunsthistoricus.

Het ‘raadselkarakter van kunst’ is een omschrijving die goed van toepassing is op het werk van Jaco van der Vaart (1960). Opgeleid als leraar handvaardigheid en in 1998 afgestudeerd aan de Willem de Kooningacademie (3D autonoom) maakt hij zowel gedetailleerde tekeningen als monumentaal ruimtelijk werk.  Typerend is zijn interesse in transformatieprocessen, niet door ze letterlijk te nemen, maar het mysterie intact te laten. Brons, kunststof, medische instrumenten, schedels, botten of een ziekenhuisbed, ze zijn allemaal inzetbaar. Ze worden op associatieve wijze met elkaar verbonden, waardoor nieuwe betekenissen ontstaan.

Enerzijds is er de aantrekkingskracht van de wetenschap, de rationele blik, anderzijds de relativering ervan. Losse elementen die op intuïtieve wijze in aanraking komen met elkaar, waardoor complexe zaken als vergankelijkheid en tijdelijkheid vorm krijgen.  Zwaar en licht tegelijkertijd.
Gefascineerd door het menselijk lichaam en ons vermogen tot denken, werkt hij op allerlei manieren met het fenomeen hersenen. Een intrigerend object als Maze gaat niet alleen over onze denkkracht, maar ook over de verbinding met de kosmos en het buitenaardse. Meerduidigheid tref je in al zijn werk aan, waarbij titels niet onbelangrijk zijn. Het visueel verleidelijke en monumentale Celestial Bodies, is gemaakt voor de hoge ruimte van de Tuingalerie. Als een visuele orakelspreuk.

De kunstenaar zal aanwezig zijn bij zijn tentoonstelling op de volgende data: 29 februari, 7 maart, 14 maart en 15 maart.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Pulchro Sacrum.
Pulchri Studio maakt gebruik van de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds.
 

Pulchri Kunstenaars