Kirsten Hutsch & Esther Jiskoot - Surface Tension II

23 mrt 2019 t/m 16 apr 2019
  • Tuingalerie

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 23 maart om 16.00 uur door Piet van Wijngaarden.

NL=US presenteert de duo tentoonstelling van Kirsten Hutsch en Esther Jiskoot.

Kirsten Hutsch
Onze blik glijdt gewoonlijk alleen over de oppervlakte van de dingen. Onze waarneming van de werkelijkheid is geconditioneerd, en wordt als zodanig weggestoten van de oppervlaktespanning die de dingen omhult. De blik wentelt zich om de dingen heen, maar kan er niet toe doordringen. Het werk van Kirsten Hutsch onderzoekt de relatie tussen beeld en werkelijkheid. Voor deze expo toont Hutsch een selectie van werken uit de afgelopen jaren. In verschillende media bevragen deze werken de ambiguïteit van enerzijds de essentiële werkelijkheid van het materiële object en anderzijds de inherent kunstmatige aard van hun presentatie.

Esther Jiskoot
Jiskoots basis voor haar werk is haar fascinatie voor de menselijke conditie. In de werken die voor deze tentoonstelling werden gemaakt, concentreerde ze zich op de strijd van de mens om zichzelf te bevrijden en het vinden of verbergen van de eigen identiteit. Kruispunten, keuzes, coulisses, explosies, licht, inzicht en verbindingen spelen een rol bij de recente werken. Jiskoot voegde het ‘emailleren’ toe aan het brede scala van de verworven technieken die ze al beheerst. De meeste technieken en materialen die zij gebruikt, hebben een relatie tot huiselijkheid en ambacht en de rol die zij spelen in zelfverwezenlijking.

In het werk van beide kunstenaars speelt het oppervlak een belangrijke rol. Het belangrijkste echter is wat voorbij het oppervlak ligt. Het oppervlak is de sleutel tot een bepaalde realiteit. Terwijl Hutsch’s aanpak filosofisch is en Jiskoot intuïtiever, zijn ze beiden diep gefascineerd door de intrinsieke waarde, 'de moleculen', van de materialen waarmee ze werken. Zij stellen de ‘uitbreidbaarheid’ van een oppervlak ter discussie. Niet alleen wat doordringt en wat er nog over is van het oppervlak, maar ook wat de functie van het oppervlak inhoudt: is het bindend, afschermend of verleent het gewoon toegang. Door het deconstrueren en 'herleven' van de materialen komen zowel Hutsch en Jiskoot tot bepaalde conclusies.
 

Pulchri Studio maakt gebruik van de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds.