Nature of Change

25 jan t/m 16 feb 2014
  • Hardenbergzaal
  • Weissenbruchzaal

Bovenzalen van 25 januari t/m 16 februari 2014

Met  ‘The Nature of Change’ willen wij, initiatiefnemers en curatoren Bander van Ierland Victor Schalkwijk, het publiek in aanraking brengen met stimulerende en uitdagende visies op de relatie tussen mens, natuur en technologie. Die relatie evolueert snel door allerlei baanbrekende ontwikkelingen.
De gevolgen van die ontwikkelingen zijn van wezenlijk belang voor onze maatschappij.

De meesten van ons zijn in bepaalde mate bekend met tal van natuurlijke processen en ook verschijnselen als nanotechnologie , cybernetics en sommige toepassingen daarvan.
Het zijn zaken die steeds weer tot interessante en stevige discussies leiden over o.a. privacy, grondrechten, en ons beeld van mens zijn.
Dat is niet verwonderlijk: ons mensbeeld en onze toekomst worden door deze en andere vindingen ingrijpend beïnvloedt.
Daarom vinden wij het belangrijk een ervaring te bieden die de eigen band met natuur en technologie bevraagt en uitdaagt.
Op een manier die ruimte schept voor een tegelijkertijd denkende en intuïtieve benadering.

Wat betreft de locatie is de keus om een aantal redenen op Den Haag gevallen:
Het is een stad waar veel internationale bedrijven en instellingen zijn gevestigd, en het is de zetel van de Nederlandse regering en overheid.

Als zodanig is de stad tevens een brandpunt van activiteiten met betrekking tot het onderwerp van ons project.

Voorts is Den Haag een bruisende stad waar veel culturele- en kunstzinnige initiatieven tot stand komen.
Het aantal kunstenaars uit binnen –en buitenland dat in Den Haag woont en werkt is groot.
Om deze redenen hebben wij er voor gekozen juist Haagse kunstenaars de gelegenheid te bieden in die complexe culturele, maatschappelijke, -en politieke context hun visie op de thematiek te tonen.
De deelnemende kunstenaars zijn, naast hun fascinatie voor de thematiek, gekozen op basis van de oorspronkelijkheid, diepgang en technische uitvoering van hun ideeën.
Onderling vaak zeer verschillend, hebben de deelnemers  een onderzoekende, speelse en serieuze mentaliteit met elkaar gemeen.
De bijzondere invalshoek en kwaliteiten van de kunstenaars, professionele leden van Stroom, staan garant voor een presentatie van hedendaagse kunst van hoog niveau.  
In Pulchri Studio vinden wij een bereidwillige en ervaren partner die ons een museaal podium biedt voor het project
Zo wordt de enorme diversiteit en kwaliteit van de Haagse kunst en cultuur duidelijk zichtbaar, en gaat Den Haag als het ware met de rest van Nederland en de wereld in discussie over een thema dat een steeds grotere rol zal spelen in onze maatschappij en ons persoonlijk leven.

Deze tentoonstelling is mogelijk geworden door bijdragen van Stroom Den Haag en het M.A.O.C. Gravin van Bylandt Fonds.

Pulchri Kunstenaars