PG16

1 okt 2016 t/m 26 okt 2016
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II
  • Tuingalerie
  • Voorhoutgalerie

Uitgebreide tentoonstelling Grafiek in Pulchri Studio.

Eind 2013 is de 1e Maand van de Grafiek georganiseerd, een landelijk platform voor grafiek, opgezet door vrijwilligers,
gesteund door de VOG - platform voor grafiek. Dit bleek een groot succes: 90 locaties hebben deelgenomen met grafisch werk van
zo'n 600 kunstenaars. Dit initiatief verdiende navolging en de 2e editie van Maand van de Grafiek werd gepland voor 2016. In oktober
is er weer een uitgebreide deelname in het hele land. Op meer dan 140 locaties is Maand van de Grafiek 2016 te zien.
Het doel van de Maand van de Grafiek 2016 is om de grafiek als kunstvorm in al zijn diversiteit een stevige impuls te geven door middel van een
landelijke manifestatie, gericht op zowel een breed publiek als ook op een professionele groep van liefhebbers, kunstenaars en kunsthandelaren.
De manifestatie Maand van de Grafiek 2016 wil de belangstelling voor de professionele grafische kunst vergroten bij een algemeen en breed publiek. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor vakgenoten.  Grafische kunst is bij uitstek een kunstvorm die zich leent voor een groot publiek. Er is een grote diversiteit aan benaderingen te vinden.
Met name vanwege het reproduceerbare karakter zou je kunnen zeggen dat het een sociale kunstvorm is. Grafiek is laagdrempelig, het is geen
moeilijke of dure kunstvorm.
In Pulchri Studio exposeren ruim 20 kunstenaars in het kader van Maand van de Grafiek, in alle zalen op de parterre.
Op zaterdag 1 oktober werd tijdens de opening om 15.00 uur door Joke Rijnveld, bestuurslid van de Ilse Boon Stichting, de Ilse Boon Grafiekprijs uitgereikt. Er waren drie genomineerden: Marijke Verhoef, Marianne Kaars Sijpesteijn - Bos en Philip Wiesman. Het winnende werk is van Marijke Verhoef. Lees hier het juryrapport. 


Klinkenberg 1 en 2
Voorhoutgalerie
Tuingalerie

1 oktober t/m 26 oktober 2016