Refugee Art: Perception and Reality

4 jun 2016 t/m 26 jun 2016
  • Mesdagzaal

Op 4 juni vindt de gezamenlijke opening door Joris Wijsmuller, wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, plaats om 14.00 uur bij Pulchri en om 16.00 uur bij Nest. U bent welkom op beide locaties. (Via deze link kunt u een route per fiets of auto van Pulchri naar Nest plannen.)

Het vluchtelingenprobleem raakt ons allemaal. Niet alleen emotioneel, maar ook concreet. Voor nu geldt het gegeven dat het zich thans wel in onze 'backyard' aandient; het is aan een ieder persoonlijk hoe daarmee om te gaan. Pulchri wil als Haagse kunstenaars-vereniging participeren in en een bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen in Nederland, en Den Haag in het bijzonder.

In samenhang en gelijktijdig met Nest, een platform voor hedendaagse beeldende kunst, en galerie Maurits van de Laar organiseert Pulchri een tentoonstelling met als thema de komst van vluchtelingen naar Europa. Nederlandse kunstenaars, waaronder Pulchri-leden, en kunstenaars die in het verleden en heel recent hun onveilige land zijn ontvlucht, tonen op deze expositie vanuit hun beleving of vanuit hun belevenis werk. Het beoogt een interactie middels culturele activiteiten met kunstenaars, bezoekers van de expositie en vluchtelingen. Naast Pulchri-leden doen ook niet-leden mee, waaronder: Mohammad Aglah, Willy van den Berg, Salam Djaaz, Neyruz Abou Jamra, Mitra Jashni, Annette Kuyper, Farouk Mohammed, Benita Mylius, Fathel Neema, Myasar Sabounee, Joleen Schreuder, Talal Shkeifeh, Aafke Steenhuis, Amber Toorop, Amjad Wardeh en Hettie Wempe. In samenwerking met Vluchtelingenwerk ZuidWest worden recent in Den Haag gehuisveste vluchtelingen benaderd om iets persoonlijks (foto, tekening, etc.) voor de duur van de tentoonstelling af te staan, om in vitrines te presenteren als kleinood.

Nest gaat met 'Trespassages' in op het actuele thema. Speciaal voor deze tentoonstelling maakt Simon Senn werk dat aanhaakt op de actuele Europese situatie van het Syrisch conflict, maar ook ingaat op tijdloze problemen in de maatschappij: hoe ga je om met hen die een conflict ontvluchten, of die zoeken naar betere leefomstandigheden in Europa? (4 juni-31 juli 2016)
Galerie Maurits van de Laar organiseert een tentoonstelling van tekeningen en schilderijen van Nour-Eddine Jarram (1956) en Dieter Mammel (1965) (D), die het drama van de vluchtelingen concreet weergeven, en Hans de Wit (1953), die het thema op een meer abstracte manier verbeeldt. Mammel werkt in zijn woonplaats Berlijn ook met Syrische en Afghaanse kinderen die hij in workshops laat tekenen en schilderen om hun traumatische ervaringen te verwerken. (4 juni-3 juli 2016)
Maandag 20 juni 2016 is uitgeroepen tot Wereld Vluchtelingen Dag, en valt in de periode waarin de exposities zijn gepland.

Bij deze exposities is de volgende randprogrammering opgenomen:

Donderdag 9 juni 20.00 uur: Lezing van Theo de Feyter
De Feyter, archeoloog, schrijver en kunstenaar, vertelt over de geschiedenis van Syrië waarna wordt gefocust op het multi-culturele karakter van Palmyra en de reden van IS om de monumenten van deze karavaanstad te willen verwoesten. De Feyter schreef onder andere "Syrië, een geschiedenis in ontmoetingen en plaatsen" en artikelen voor kranten en tijdschriften.
Locatie: Pulchri Studio, Louis XV zaal
Entreegeld: € 5,- / studenten KABK gratis (op vertoon studentenpas)

Zondag 19 juni 14.30 uur: Lezing van Kader Abdolah en Arna Mačkić (gezamenlijk georganiseerd door Nest en Pulchri)
Mačkić (1988) is architect en kind van uit Joegoslavië gevluchte ouders. Abdolah (1954) groeide op in voormalig Perzië en kwam in 1985 als politiek vluchteling naar Nederland. Mačkić en Abdolah zijn hiermee voorbeelden van creatieven met een niet-Nederlandse achtergrond die volop meedraaien in het Nederlandse culturele veld. Zij vertellen over hun ervaringen met het vluchteling-zijn en hoe het is om met die achtergrond te werken in het Nederlandse kunstklimaat.
Locatie: Pulchri Studio, Louis XV zaal
Entreegeld: € 5,- / studenten KABK gratis (op vertoon studentenpas)

Rondleiding exposities Nest en Pulchri
Zaterdag 11 juni 10.45 uur vertrek te voet vanaf Pulchri naar Hooikade om vanaf daar om 11.00 uur per boot naar de Westermolens te varen, voor een bezoek en rondleiding 'Trespassages' bij Nest. Om 13.00 uur retour per boot naar de Hooikade voor een bezoek en rondleiding 'Refugee Art: Perception and Reality' bij Pulchri.
Deelname kosten boottocht: € 10,-
Reserveren: via karla@pulchri.nl / 070-3461735, of via info@nestruimte.nl
(Het is ook mogelijk aan te sluiten bij de rondleiding om 12.00 uur bij Nest, en om 14.00 uur bij Pulchri.)

De tentoonstelling is tot stand gekomen met subsidie van Stroom.

Mesdagzaal, 4 t/m 26 juni 2016