UITGESTELD: Het kunstenaarsechtpaar Marius en Jo Bauer

6 apr 2020 t/m 13 apr 2020
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II
  • Tuingalerie
  • Voorhoutgalerie

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken zijn wij tijdelijk gesloten voor het publiek tot en met 6 april 2020. Dit als gevolg van het advies van het RIVM. Dit betekent helaas ook dat deze tentoonstelling is uitgesteld tot nader order. Na deze periode hopen wij u weer te verwelkomen bij onze evenementen en tentoonstellingen. Houd onze website en social media in de gaten voor updates.

Het kunstenaarsechtpaar Bauer centraal. 
De Hagenaar Marius Bauer (1867-1932) was in zijn jonge jaren een actief lid van het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio; daarna werd hij vooral bekend door zijn etsen, aquarellen en schilderijen met oosterse onderwerpen, geïnspireerd onder meer door zijn vele reizen met echtgenote Jo naar India, Nederlands-Indië en Noord-Afrika. Onderbelicht bleef tot nu toe het werk van Marius Bauer als illustrator van boeken, waaronder de Vertellingen van 1001-nacht en de Bijbel. In die leemte wordt voorzien in deze expositie.


Jo Bauer-Stumpff (1873-1964) behoorde tot de groep deftige schilderessen, die bekend is geworden als De Amsterdamse Joffers. In de 20e eeuw werden er regelmatig en met succes exposities van hun werk gehouden, laatstelijk in Raadhuis De Paauw te Wassenaar (2004). Adriaan Venema typeert de Joffers aldus in zijn belangrijke boek over De Joffers: ‘’op hun ateliers werkten ze vlijtig verder, voornaam en ambachtelijk. Ze zijn de voornaamste vertegenwoordigers geweest, tot het einde van hun dagen, van een nabloei van het impressionisme en wars van elke twintigste-eeuwse stroming.” Tevens noemt Venema “de aandacht die ze hadden voor een tot dan tamelijk verwaarloosd onderdeel van de schilderkunst: het stilleven”. Tenslotte nog één citaat “Veel te danken hebben de Joffers zeker aan Thérèse Schwartze (1851-1911), reden om de expositie over de Joffers met haar te starten.


Wie waren De Joffers? In alfabetische volgorde: Lizzy Ansingh, Jo Bauer-Stumpff, Ans van den Berg, Nelly Bodenheim, Marie van Regteren Altena, Coba Ritsema, Sorella, Jacoba Surie en Betsy Westendorp- Osieck.

De expositie omvat een veertigtal werken, voornamelijk schilderijen, alsmede door Nelly Bodenheim gemaakte kinderboeken, en diverse andere boeken. De organisatoren zijn verheugd dat in 2020 de bezoekers kennis kunnen maken met prachtige staaltjes van figuratieve kunst, vervaardigd door kunstenaressen, die geenszins onderdoen voor hun mannelijke collega’s.

Pulchri Studio is op Eerste Paasdag (12 april) gesloten en op Tweede Paasdag (13 april) geopend.