Vibrant Colors

14 jul 2018 t/m 7 aug 2018
  • Tuingalerie

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 14 juli om 16.00 uur.

Vibrant Colors   

In de tentoonstelling VIBRANT COLORS toont NL=US Art de kunstenaars Willem Besselink en Leslie Nagel.

Voor deze tentoonstelling laat Besselink werk zien aan de wanden, terwijl Nagel de zaal zal vullen met een groot, bewegend sculptuur. De kunstenaars geven in de tentoonstelling zowel de letterlijke als figuurlijke betekenis weer van de titel VIBRANT COLORS. Letterlijk ‘trillend’ in het bewegende, maar ook bonte sculptuur van Nagel en figuurlijk in de werken uit Besselinks series ‘Mijn Afstanden’, ‘Roman   kleuren’, ‘Slapen/Waken’ en’ iCal’ waarin felle kleuren dicht op elkaar staan. Het werk van de kunstenaars vertoont tegenstellingen, maar ook parallellen: in beider oeuvres speelt geregisseerde toevalligheid een rol. Besselinks werk kenmerkt zich door systemen die tot stand komen door       observatie en visualisatie van schijnbaar chaotische alledaagse taferelen. Vooral in zijn series wordt er uitgegaan van een rigide maat die door de toevalligheden in Besselinks  leven toch tot verschillende resultaten in de werken leiden. Alle sculpturen van Nagel bezitten een kinetisch aspect. Het gebruik van       verschillende bewegingstechnieken leidt  tot beelden die op verschillende     manieren worden aangewakkerd. Door haar fascinatie en onderzoek naar   beweging kent haar oeuvre steeds een grotere draagwijdte. Wat het werk gemeenschappelijk heeft met Besselinks werk is dat ondanks dat        de motortjes eenzelfde beweging maken, door bijvoorbeeld andere onderdelen      zoals elastiek en een eerdere beweging, lijkt er geen patroon in de bewegingen  te zitten.        

Clemente Brakel

NL=US art

Klik hier voor de uitnodiging.

Pulchri Studio maakt gebruik van de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds.